НОВ WALTER HELITRONIC MINI POWER С РОБОТИЗИРАНА СМЯНА НА ЗАГОТОВКИ

29.05.2017

Следвайки начертаната фирмена философия за непрекъснато развитие, внедряване на нови продукти и прилагане на иновативни технологии „ВСК Кентавър – ИЗ Динамика” ЕООД пусна в експлоатация 5-осен шлифовален център с цифрово-програмно управление Walter Helitronic Mini Power с роботизирана смяна на заготовки. Основното предимство на новата машина е автоматизацията, позволяваща серийно производство на големи партиди инструменти без намесата на оператор. Вградените интелигентни функции за управление, енергоспестяване и опазване на околната среда са предпоставка центърът да бъде обслужван достъпно, ефективно и безопасно.

Walter Helitronic Mini Power е оборудвана с роботизирано устройство за зареждане, състоящо се от робот с 6 управляеми оси, 5 от тях регулируеми, двучелюстен грайфер и палетна система, както и автоматична позиционираща и измервателна система. Системата за циркулация на охлаждащото средство е с вместимост около 350 литра и налягане 80 л/мин при 7 бара, което позволява по-бързо отвеждане на стружките и увеличава производителността. Излъчените нива на шум в автоматичен режим на работа са по-малки от 70 децибела. По този начин машината изцяло съответства на съвременните изисквания за оптимална работна среда.

Модерният софтуер за програмиране позволява автоматично шлифоване на всички познати геометрии на инструменти – цилиндрични, конични и други. Чрез симулация в реално време може да се проследява и оптимизира шлифоването във всеки един етап. Чрез него има възможност за бързо програмиране на стандартни и специални инструменти, което съкращава времето и разходите за производство и води до разширяване на производствения капацитет.

Високоефективният шлифовален център позволява изработката на нов вид прецизни инструменти от твърда сплав, с което досегашната стандартна производствена гама стоманени изделия на компанията се допълва и разнообразява. Предвижда се първоначално оборудването да се използва за удовлетворяване собствените потребности на фирмата от твърдосплавни инструменти, като последователно ще бъдат въведени нови специални разработки, които ще се предлагат на местния и международния пазар. В условията на постоянно променящия се пазар и недостига на квалифицирана работна ръка ”ВСК Кентавър – ИЗ Динамика” ЕООД залага на роботизираните системи като ефективно решение за разширяване потенциала си като конкурентноспособен производител на металообработващи инструменти. 


Copyright © 2011 kentavar.com