ВСК КЕНТАВЪР - ИЗ ДИНАМИКА ЕООД ПОДКРЕПЯ ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ В ДРЯНОВО

13.10.2017

За трета поредна седмица, по инициатива на собственика и управител на ВСК Кентавър - ИЗ Динамика ЕООД -  г-жа Мариана Печеян, осмокласниците от специалността „Машини и системи с ЦПУ” при ПГИ „Рачо Стоянов”, посещават завода в Дряново. Учениците са първият випуск в Професионалната гимназия, който се обучава по дуална система.

Още при първата си среща с младежите, г-жа Мариана Печеян ги увери, че единствено чрез обучението си в реална работна среда, те ще получат необходимите знания и умения за изграждането им като квалифицирани специалисти, а след своето дипломиране -  ще бъдат изцяло подготвени да заемат работни места във фирмата.

Макар че съчетаването на училището с реалната работна среда е чак в 11-ти клас, още от тази учебна година, „ВСК Кентавър” им дава възможност да придобият основни теоретични и практически знания по избраната от тях професия. Веднъж седмично, под наставничеството на висококвалифицирани служители на Дружеството - бивши преподаватели от ПТГ „Димитър Крусев”, осмокласниците се запознават с основните процеси и най-новите технологии в производството на металообработващи инструменти и инструментална екипировка за машини с ЦПУ. За всички тях фирмата осигурява безплатен обяд, както и стипендии  - при постигнат отличен успех.

Ученето чрез работа дава уникален шанс на младежите за успешна реализация на трудовия пазар, тъй като ще получат образование, съответстващо на потребностите на бизнеса от квалифициран персонал.


Copyright © 2011 kentavar.com