Посещение на Министъра на образованието Красимир Вълчев и председателят на Синдиката на българските учители Янка Такева

22.01.2018

В петък, 19.01.18 Министърът на образованието Красимир Вълчев и председателят на Синдиката на българските учители Янка Такева посетиха завода на „ВСК Кентавър – ИЗ Динамика” ЕООД. На срещата присъства и кмета на община Дряново инж. Мирослав Семов. Гостите се запознаха с организацията на управление в компанията, вложените инвестиции, концепцията за автоматизация на отделните производствени процеси, като част от интегрирането по Индустрия 4.0. Визитата съвпадна с ежеседмичното провеждане на обучението за придобиване на основни теоретични знания и практически умения на учениците от специалност „Машини и системи с ЦПУ” при ПГИ „Рачо Стоянов”.  От началото на тази учебна година „ВСК Кентавър – ИЗ Динамика” ЕООД активно подкрепя първия випуск в Професионалната гимназия, който се обучава по дуалната система - обучение в реална работна среда. Екипът на министър Вълчев остана впечатлен от прилагания модел на сътрудничество и пое ангажимент да работи върху разрешаването на проблемите, които стоят пред бизнеса и професионалното обучение, а именно:

-          Осъвременяване на държавните образователни стандартни и учебните програми по теория и практика на професиите в сферата на машиностроенето, в съответствие с научно-изследователската и развойната дейност и Индустрия 4.0;

-          Повишаване на професионалната квалификация на учителите по професионална подготовка;

-          Мотивиране на работодателите за участие в организацията и провеждането на дуално обучение чрез осигуряване на данъчни облекчения.


Copyright © 2011 kentavar.com