Покана. Публично събитие.

10.10.2018

ВСК КЕНТАВЪР ИЗ ДИНАМИКА има удоволствието да Ви поканина публично събитие – начална конференция и първа копка по ДБФП BG16RFOP002-3.002–0112-C01  „Повишаване на енергийната ефективност във "ВСК Кентавър - ИЗ Динамика" ЕООД чрез инвестиции в разширяване на капацитета на предприятието”, който се реализира по ОП „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г.

 

Събитието ще се състои на 18.10.2018 г. от 11,30 ч. в учебен център на „ВСК Кентавър – ИЗ Динамика“ ЕООД, в гр. Дряново, ул. „Шипка” №1.

 

 

Ще се радваме на Вашето присъствие.


Copyright © 2011 kentavar.com