Покана. Публично събитие.

12.12.2019

ПУБЛИЧНО СЪБИТИЕ

(ЗАКЛЮЧИТЕЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ)

ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ НА ВСК КЕНТАВЪР – ИЗ ДИНАМИКА ООД

 

ВСК Кентавър – ИЗ Динамика ООД има удоволствието да Ви покани на заключителна конференция по проект BG16RFOP002-3.0020112-C01  „Повишаване на енергийната ефективност във "ВСК Кентавър - ИЗ Динамика" ООД чрез инвестиции в разширяване на капацитета на предприятието”, който се реализира по ОП „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г.

 

Събитието ще се състои на 18.12.2019 г. от 11,30 ч. в учебен център на „ВСК Кентавър – ИЗ Динамика” ООД, в гр. Дряново, ул. „Шипка” №1.


Copyright © 2011 kentavar.com