Магнитни маси с импулсно управление

Запитване за продукт


Въведете кода от картинката*
* - Задължителни полета

Магнитните маси с импулсно управление са предназначени за бързо закрепване на детайли от феромагнитен материал. Намират приложение за вграждане в плоско-шлифовални и пробивно-фрезови машини. Главната особеност на този тип маси е, че захващането и освобождаването на детайл a става чрез подаване на електрически импулс (~1s), като за по-нататъшното задържане на детайла не е необходимо електрическо захранване. Това води до икономия на ел.енергия, отсъстват топлинните деформации, характерни за конвенционалните електромагнитни маси. При внезапно спиране на електрическото захранване обработваният детайл остава надеждно закрепен.

The magnetic tables with impulse control are suitable for fast fixing of details from ferromagnetic material. They are used for building in construction of surface grinder, drilling and milling machines. The main peculiarity of this type of table is that the clamping and the release of the detail is performed by electric impulse supply (~1s) and for the later detention of the detail the electric feeding is not necessary. This leads to economy of electric power and there are no heat deformations that are typical of conventional electromagnetic tables. In case of sudden electric feeding stop the machining detail remains firmly fixed on the table.

 Обратно

Copyright © 2011 kentavar.com